Het kan gebeuren dat je wel eens een bericht wilt plaatsen op LinkedIn waar je geen commentaar op wilt ontvangen. In dat geval kun je van te voren het schuifje uitzetten:

Je kunt de optie om commentaar te geven ook achteraf uit zetten: